Храната вистински лек во 21 век

Цена: 480 ден.


Прашајте нè за овој производ


Прочитајте дел од содржинатаПрочитајте дел од содржината

Почнете да работите на себе. Менувајте ги лошите навики во животот.

„Книгата претставува патоказ кон здравото живеење. Токму тоа е целта на авторката – да им помогне на луѓето на едноставен начин да си обезбедат здравје и долг здрав и квалитетен живот.“

Проф. д-р сц. Борис Ангелков

„Петнаесет годишното искуство на авторот пренесено на едноставен начин го прави текстот лесен за читање и разбирање на пошироката читателска публика, убедувајќи да се верува во мислата ’Ние сме тоа што јадеме’.“

Проф. д-р сц. Валентина Павлова