Политика за испорака на производите

За сите нарачки со вредност од 1500 денари или повеќе, испораката до Вашата адреса е БЕСПЛАТНА.
За нарачки со вредност пониска од 1500 денари, автоматски ќе Ви бидат пресметани 100 денари за испорака при креирањето на самата нарачка.

Се стремиме кон тоа нарачаните производи да Ви бидат испорачани следниот работен ден или во временски период според Вашите потреби, до адресата која сте ја посочиле како адреса за испорака.

Доколку нарачаниот производ не може да ви биде испорачан на адресата која сте ја посочиле, ќе бидете контактирани преку податоците кои ги имате наведно во нарачката.

Објава за промени
Доколку има некои промени во нашата политика за испорака на производите, истите ќе бидат напишани тука и на други места за кои сметаме дека се соодветни.