Мојата жива кујна

Цена: 300 ден.


Прашајте нè за овој производ


Прочитајте дел од содржинатаПрочитајте дел од содржината

Живата храна лекува и подмладува!

Лоша храна, недостаток на Сонце и свежа вода се едни од главните причини за многу болести. Еден прекрасен пример на човек што се излекувал со Сонце и жива храна е и нашата Маја.
Оваа, со полно срце напишана книга, богата со рецепти за жива и вкусна храна, е практичен прирачник кој доаѓа во вистински момент кога сè повеќе луѓе во Македонија го откриваат прекрасниот свет на живата храна, „заразена“ со македонското Сонце.

Др Слаѓана Велков