Прашалник за искуства и сведоштва за корисниците на НУТРИ ВИТА производите

Овде можете да ги споделите Вашите искуства, како и на Вашите најблиски, а во врска со нашите производи.

Прашалникот е поделен на три дела:

  1. Прашања на кои треба да одговорите за да се добие покомплетна слика за Вашето искуство;
  2. Лични податоци кои би ја потврдиле веродостојноста на искуството;
  3. Одобрување или не за јавно користење на Вашето искуство и Вашите податоци.

Потрудете се да ни испратите што подетални информации и попрецизни податоци, како би можеле што повеќе луѓе да се уверат во искреноста и веродостојноста на Вашето искуство.

Потребно * Да   Не 

 Да   Не 

 Да   Не 

 Да   Не 


 

Споделени искуства