Храната вистински лек во 21 век

Цена: 480 ден.


Прашајте нè за овој производ

Во магацин: Обично стигнува за:   24h.gif

Прочитајте дел од содржинатаПрочитајте дел од содржината

Почнете да работите на себе. Менувајте ги лошите навики во животот.

„Книгата претставува патоказ кон здравото живеење. Токму тоа е целта на авторката – да им помогне на луѓето на едноставен начин да си обезбедат здравје и долг здрав и квалитетен живот.“

Проф. д-р сц. Борис Ангелков

„Петнаесет годишното искуство на авторот пренесено на едноставен начин го прави текстот лесен за читање и разбирање на пошироката читателска публика, убедувајќи да се верува во мислата ’Ние сме тоа што јадеме’.“

Проф. д-р сц. Валентина Павлова