Резервни електроди за Јонизатор за Сребрена Вода ИС-112

Цена: 3.000 ден.


Прашајте нè за овој производ


Јонизаторот на колоидна сребрена вода ИС-112 е наменет за добивање на воден раствор од јони на сребро (Ag+) во домашни услови (познат како Сребрена вода). При поминување на постојана електрична струја низ двете електроди, во водата се издвојуваат јони на сребро. Може да се примети како во водата се спушта сивкаст облак кој го формираат сребрените јони.

Јонизаторот е за долгорочна употреба односно додека не се истроши сребрената електрода.

Капацитетот на апаратот е:

  • околу 50 000 литри за режимот – DRINKING – воден раствор во кој концентрацијата сребрени јони е минимална и изнесува 0,035 мг/литар (35 микро грами/литар).
  • околу 150 литри во режимот – CONCENTRATE – воден раствор во кој концентрацијата на сребрени јони е значителна и изнесува 10 мг/литар.

Просечното времетраење на електродите е околу 5 години во зависнот од тоа колку често се употребува апаратот.

Кликнете тука ако сакате да ја прочитате брошурата за Јонизаторот за Сребрена Вода ИС-112.