BIO-lipid™ е меѓуклеточен липозомски систем на достава составен од истите четири есенцијални фосфолипиди кои ја опкружуваат секоја клетка во нашето тело. Тие се природни компоненти на млечните производи и се делумно одговорни за поврзувањето меѓу водата и мастите во истите. Овие специјални липиди користени за обвивката на колострумот од Symbiotics се унукатни масти растворливи во вода кои значително ја зголемуваат растворливоста и апсорпцијата на која било супстанца која е обвиткана со нив.

Како дејствува?
Агломерација е процесот што Symbiotics го користи за прскање на правот со липиди за да го направи уште порастворлив во водата. Colostrum Plus® од Symbiotics се прска со природна супстанца која се содржи во млечните масти, наречена BIO-lipid™. Оваа ексклузивна обвивка природно ја има кај цицачите, па така е потполно иста со клеточните мембрански липиди кои ја опкружуваат секоја клетка во нашето тело. За разлика од липидите од растително потекло, BIO-lipid™ веднаш се апсорбира во клетката без одбивање или алергиска реакција. Тоа е ефективен меѓуклеточен систем кој ја подобрува апсорпцијата на сите супстанци.

Придобивки
Клиничките тестови докажаа дека BIO-lipid™ обвивката овозможува колострумот да биде и до 8 пати порастворлив од кој било друг колострум на пазарот. Зголемената растворливост овозможува колострумот и другите состојки полесно да се распространат и побрзо да се апсорбираат во дигестивниот тракт.

Компоненти

А. Сфингомиелин (SPM)

Се покажало дека помага во многу клеточни функции, вклучувајќи и клеточен раст и детекција на нездравите клетки. Исто така, може да придонесе во уништувањето на штетните клетки. SPM служи како површински детектор за имуноглобулини и некои бактерии, а е активатор и на епителните рецептори за раст.

Б. Фосфатидил Етаноламин (PE)

Еден од специфичните фосфолипиди кој се наоѓа во клеточните мембрани на многу живи суштества. Вклучен е во потпората на клеточните мембрани и придонесува за флуидната и структурната средина на клетката. РЕ игра значајна улога во миелинската структура на нервните завршетоци во мозокот.

В. Фосфатидил Холин (PC)

Тоа е најизобилната состојка на сите клеточни мембрани и се покажало дека помага во многу значајни телесни функции. Студиите, исто така, докажуваат дека РС има позитивен ефект на меморијата и помага во одржувањето на нивото на холестерол. РС помага во функцијата на црниот дроб со асимилација на нутриентите, балансирање на хормоните и елиминирање на токсините. Исто така, му помага на црниот дроб за ефективно елиминирање на вирусите, загадувачите и фармацевските производи од клетките на телото. РС придонесува и во забавување на стареењето со тоа што ги заштитува клеточните мембрани од оштетување.

Г. Фосфатидил Серин (РЅ)

Се наоѓа на површината на мембраните од мозочните клетки. Го стимулира производството хемикалијата-гласник на мозокот, која помага во регулирањето на меморијата со зголемување на достапноста на гликоза во мозокот. (Гликозата е главно гориво за метаболичките реакции во мозокот.) Се покажало дека РЅ го стимулира производството на допамин и протеинот киназа Ц и штити од промените во однесувањето предизвикани од стресот. Сегашните студии ги испитуваат ефектите врз депресија и другите оштетувања на меморијата поврзани со староста.

biolipid1
Колострум од Symbiotics со BIO-lipid™ обвивка. Слика добиена со електронска микроскопија

biolipid2
Колострум од Symbiotics без обвивка. Слика добиена со електронска микроскопија

Референци:

Amaducci, L. and the SMID Group, 1988, "Phosphatidylserine in the Treatment of Alzheimer’s Disease: Results of a Multicenter Study," Psychopharmacology Bulletin, 24(1): 130-134.
Caffarra, P.; Santamaria, V.; 1987, "The Effects of Phosphatidylserine in Patients with Mild Cognitive Decline: An Open Trial," Clinical Trials Journal, 24(1): 109-114.
Cohen, B.M.; Babb, S.M.; Yurgelun-Todd, D.; 1997, "Brain choline uptake and cognitive function in middle age," Biol. Psych., 41:90S.
Fünfgeld, E.W.; Nedwidek, P.; 1987, "Neurohomologous Phosphatidylserine in Parinsonian Patients with Associated Disorders of Cerebral Metabolism," Clinical Trials Journal, 24(1): 42-61.
Kidd, Parris, M.; 1996, "Phosphatidylserine Offers Nutritional Support For Brain Function," Vitamin Retailer, January issue.
Knapp, H.R.; 1996, "The Effects of Dietary Phospholipids Enriched with Phosphatidylethanolamine on Bile and Red Cell Membrane Lipids in Humans," Lipids, 31(3): 295-303.
Lock, Trevor J.; MSc(Tech), 1999, General Manager, Symbiotics (NZ) Ltd, personal communication
Malmsten, M.; Bergenståhl, B.; Nyberg, L.; Odham, G.; 1994, "Sphingomyelin from Milk-Characterization of Liquid Crystalline, Liposome and Emulsion Properties," JAOCS, 71(9): 1021-1026.
Villardita, C.; Grioli, S.; Salmeri, G.; Nicoletti, F.; Pennisi, G.; 1987, "Multicentre Clinical Trial of Brain Phosphatidylserine in Elderly Patients with Intellectual Deterioration," Clinical Trials Journal, 24(1), 84-93.

Медицинските научници почнале да ги истражуваат феноменалните здравствени придобивки на колострумот во последниве 20 години. Објавени се преку 2000 научни и клинички студии кои ги изработиле некои од светски најпочитуваните лекари и медицински истражувачи. Овде ќе наведеме стручни мислења на некои од нив:

Dr. Staroscik, et al., цитат од: „Molecular Immunology“

„PRP (пептиди богати со пролин) во говедскиот колострум ја имаат истата способност за регулирање на активноста на имунолошкиот состав како хормоните на хипофизата. Тие го активираат недоволно активниот имунолошки систем помагајќи му да дејствува против причинителот на болеста. PRP, исто така е еден вид на сопирачка на прекстивниот имунолошки систем кој често се наоѓа кај автоимуните заболувања. Тој има силно антивоспалително дејство, а изгледа дека дејствува и на создавањето на тромбоцитите.“

Zoltan Rona, MD.: цитат од „Nature's Impact“ - „Говедски колострум и процесот на стареење“

„Сосема здравите луѓе можат да го земаат колострумот за да ја одржат својата виталност и добро здравје. Колострумот ја поттикнува изградбата на мускулните ткива и ја зголемува издржливоста. Исто така, го засилува согорувањето на вишокот телесни маснотии, а може да ги ублажи знаците на стареење.“

Dr. Shortridge, et al. : цитат од „Jurnal of Tropical Pediatrics“

„Колострумот содржи неспецифични инхибитори кои спречуваат и запираат широк спектар на респираторни заболувања, особено вирусен грип. Колострумот е специфичен по својата единствена ефикасност против вирусот од азискиот грип кој настанува со мутација на животински и човечки грип.“

Dr. E.L.Plamer, Студија објавена преку US Center for Disease Control, Atlanta, Georgia/USA

„Денес е добро познато дека во колострумот е присутен широк спектар на антивирусни фактори, кои дејствуваат против вирусните инфекции.“

Dr. Olle Hernell, Универзитет Umeå, Sweden, цитат од „Science“

„Гликопротеините во говедскиот колострум го спречуваат сврзувањето на бактеријата Helicobacter Pylori која може да предизвика чир на желудникот. Колострумот содржи значајна количина на Интерлеукин-10 (силен антивоспалителен агенс), за кој се знае дека го намалува воспалението кај артритичните зглобови и повредените области.“

Dr. L.B. Khazenson, цитат од „Microbial & Epidemial Immunobiology“

„Истражувањата на луѓе покажаа дека заштитата на биолошката активност на IgG (имуноглобулин) во дигестивните сокови кај возрасните луѓе кои орално земале колострум, укажува на пасивна имунизација на цревата, што значи дека колострумот може да се користи за превенција и лекување на акутни цревни заболувања.“

Dr. Michael Julius, Универзитет McGill, Montreal: цитат од „Science News“

„Колострумот (од крави и луѓе) го поттикнува имунолошкиот систем кај новороденчињата затоа што сè уште неидентификуваните протеини од колострумот го забрзуваат зреењето на Б лимфоцитите (тип бели крвни клетки) и ги подготвуваат за создавање на антитела.“

Dr. Nikki-Marie Welch, MD, Sedona, AZ Townsend, цитат од „Писма за лекари и пациенти“

„Колострумот е драгоцен за мене и за мојата пракса. Сметам дека колострумот е важна тераписка помош за сите мои пациенти кои имаат хронични инфекции вклучувајќи бактериски, вирусни и габични. Колострумот е најкорисен за пациенти со синдром на хроничен умор, оние со инфективна дијареа, синуситис и фибромијалгија.“

Daniel S. Bricker, B.S., цитат од статија „Колострум: Ефектите врз забрзување на обновувањето на оштетените мускули и 'рскавица; Спречување на некои патогени заболувања“ во „The American Chiropractor“

„Вистинска возбудлива состојка на колострумот е факторот на раст. Факторите на раст во колструмот се многубројни и имаат својства кои даваат голема надеж на биотехнологијата.“

Цитат од „New England Journal of Medicine“

„Имуноглобулините од говедскиот колострум ефикасно ги намалуваат и спречуваат вирусните и бактериските инфекции кај личностите со намален имунитет, на оние луѓе на кои им е пресадена коскена срж, кај недоносени новороденчиња, СИДА итн.“

Drs. Tokuyama i Tokuyama, Институт за истражување на рак, Универзитет Kanazaw, Јапонија

„Говедскиот колострум содржи TgF-B кој има важен ефект на спречување на цитоксични супстанци (антивоспалителен ефект). Го спречува растот на клетките кај човечката остеосаркома (75%). Помага кај болестите на срцевиот мускул и крвните садови (Roberts et al., 1986), го забрзува зарастувањето на рани (Sporn et al., 1983 ) и формирањето на коски (Centralla et al., 1987).“

Dr. Spron et al., цитат од „Science“

„Факторите на раст во говедскиот колострум се докажано ефикасни во поттикнување на зарастувањето на раните. Колострумот се препорачува кај хируршко и траматолошко лекување. Може да се користи и за надворешна и за внатрешна употреба.“

Drs. Seyedin,Thompson,Bentz,et al., цитат од „Journal of Biological Chemistry“

„Индуцирачки фактор-А кој се содржи во колострумот го поттикнува обновувањето на оштетената ’рскавица.“

Цитат од „Pediatric Research“ (Vol.24, No. 1 , pp. 14-19)

„Утврдено е дека колострумот содржи бројни можни природни антиоксиданти.“

Dr. Bernard Jensen,PhD, во книгата „Првата храна во животот“

„Зошто колострумот е толку важен? Затоа што ги содржи сите материи кои осигуруваат имунитет против болести во периодот додека самиот имунолошки систем на новороденчето не започне да функционира. Тој содржи супстанци кои ги уништуваат вирусите. Ја раздвижува цревната перисталтика, го стимулира физичкиот раст и иницира многу други телесни функции. Еден истражувач проценил дека колострумот иницира најмалку 50 процеси и функции кај новороденчињата кои понекогаш обезбедуваат и доживотни придобивки. И кај возрасните, колострумот има огромно влијание на целокупното подобрување на здравјето.“

Dr.Carl Hawkings, DC, Salt Lake City, UT

„Клиничките испитувања покажуваат дека IgE (имуноглобулин), кој се наоѓа во говедскиот колострум може да ги регулира алерголошките реакции. Моето искуство со говедскиот колострум е навистина феноменално кога се работи за случаеви на фибромијалгија. Потребна е претпазливост кога станува збор за потеклото на колострумот, но ако тој е од вистински извор, претставува вистинска благодет во лекувањето на пациентите кои не реагирале на ништо друго. За време од 2-3 недели нивниот умор, болките во мускулите и зглобовите и другите симптоми исчезнале.“

Dr.Stephen Hynes, ND, San Angelo, TX

„Имам голем број пациенти со артритис. Употребата на говедски колострум за лечење на ревматолошките заболувања и остеоартритис даде зачудувачки добри резултати.“

Zoltan Rona MD: во статијата „Говедски колострум, имунитет и процесот на стареење“, цитат од „Nature's Impact“

„Кога колострумот се зема како додаток во исхраната, кожата изгледа млада, старечките пеги исчезнуваат, коскената маса и густина се зголемува, а сексуалната активност се подобрува и обновува.“

Истражувањата покажуваат дека колострумот може да помогне кај...

Зголемување на слабата мускулна маса и согорување на мастите

 • Помага во задржувањето и/или растот на мускулите со забрзување на синтезата и забавување на разградувањето на протеините

Балансирање на нивото на шеќер во крвта

 • Ја намалува количината на шеќер во крвта кој телото го складира како маснотија
 • Балансирање на нивото на шеќер во крвта во текот на целиот ден

Ги помага имунолошките функции

 • Го закрепнува имунолошкиот одговор по исцрпеност

Ја помага здравата регенерација на клетките

 • Го потпомага растот на клетките во мускулите, нервите и ’рскавицата
 • Ја зголемува густината на коските
 • Ја враќа еластичноста на кожата

Помага во заздравување од повреди

 • Помага во заштита против инфекции
 • Го намалува воспалението, болката и отокот

Ја зголемува силата и издржливоста

 • Помага во зајакнување на базалниот метаболизам

 

Зајакнете ја природно вашата програма

Моќните фактори на имунитет и раст од колострумот немаат нуспојави и се одлична алтернатива за стотици лекови вклучувајќи и стероиди. Придобивките од колострумот се голема новост за секој, од професионалните спортисти до рекреативците.

 

Истражувања

Најновите клинички студии покажуваат дека колострумот значително ја зголемува мускулната маса. Клиничките тестови исто така покажаа дека колострумот ја зголемува силата и издржливоста кај активните мажи и жени дури и за 20%.
Австралиските олимписки спортисти имале корист од овие истражувања на Олимписките игри во 2000 година, кога покажале подобрени резултати земајќи колострум. Дополнителните придобивки од колострумот се засилен имунитет, природен анаболички ефект на неговите фактори на раст и зголемено искористување на хранливите материи.

 

Athletic Performance

 • Antonio, J., Sanders, M. and Van Gammeren, D. The Effects of Bovine Colostrum Supplementation on Body Composition and Exercise Performance in Active Men and Women. Nutrition 17:243-247, 2001.
  PubMed Reference
 • Berk LS, Nieman DC, Youngberg WS, et al. (1989) The effect of long endurance running on natural killer cells in marathoners. Medicine and Science in Sports and Exercise. 22: 207-212.
  PubMed Reference
  UI: 90286868
 • Buckley JD, et al. Effect of An Oral Bovine Colostrum Supplement Intact on Running Performance.
 • Burke E. (1996) Colostrum as an athletic enhancer and help for AIDS. Nutrition Science News.
 • Clark J. (1996) Uses of creatine phosphate and creatine supplementation for the athlete. Scientific and Clinical Perspective.
 • Mero A, et al. (1997) Effects of bovine colostrum supplementation on serum IGF-1, IgG, hormone, and saliva IgA during training. Journal of Applied Physiology. 83: 1144-1151.
  PubMed Reference
  UI: 97479511
 • Sparling PB, Nieman DC, O'Connor PJ. (1993) Selected scientific aspects of marathon racing : an update on fluid replacement, immune function, psychological factors and the gender difference. Sports Medicine. 15: 116-132.
  PubMed Reference
  UI: 93189945

 

Одлука на IOC (International Olympic Commitie) за колострумот:

„Колострумот нема влијание на факторите на раст ниту на допинг тест“

Kulpers, H.,Verlan, G, & Smeets, R. 2001. Medicine and Science in Sports and Exercize, 33 (5).

Говедскиот колострум е богат со инузлин - сличен на факторот 1 (IGF-1). Тој може да ја стимулира синтезата на протеините. Некои студии сугерираат дека може да ја зајакне издржливоста. Откога IGF-1 не е на листата на IOC за забранети работи, тие студии го проценувале ефектот на колострумот на ниво IGF-1 и да се види дали тој предизвикува позитивен допинг тест. Мажите земале 60 гр. Колострум дневно во време од 4 недели. По земањето, веднаш им е земана крв и 2 часа по конзумирањето на суплементот.
Допинг тестот не покажал ниту еден позитивен резултат. Ниту IGF-1, ниту човечкиот фактор на раст не е променет како резултат од земањето на суплементот.

Заклучок: Колострумот не го менува факторот на раст во крвта и не предизвикува позитивен резултат на допинг тестот.

 

Сведоштво на Расел Вилијамс, англиски вилосипедски шампион

Расел Вилијамс последен пат ја освоил националната велосипедска титула во 1996 година и на возраст од 41 години почувствувал дека веќе не е во состојба да се натпреварува со помладите спортисти. Тогаш одлучил да проба со колострум.
Расел земал 10 гр. Колострум секој ден, 3 месеца пред Британските велосипедски првенства и 2002 година ја освоил националната титула на натпреварувањето на 30 км во Дернеј победувајќи ги двојно помладите спортисти. Го освоил Националното мајсторско првенство и освоил сребро на Светското мајсторско првенство. Имал преку 30 победи во таа сезона што му бил најдобар резултат во последните 10 години. Расел почувствувал дека колострумот му помогнал да биде во кондиција потребна да го издржи тренингот неопходен за освојување на националната титула.
„Тренингот и трката се најлесниот дел“ – вели Расел. „Најтешко е во врвен спорт да се остане здрав и без повреди. Колострумот ми помогна да го постигнам токму тоа. Се тркам преку 30 години... бев во финалето на националното првенство... човекот кој го победив на второто место беше, слушнете добро, 20 години, значи двојно помлад од мене, а ја заврши трката 400 м по мене што е малку помалку од еден круг.
Причината за мојот успех оваа година ја припишувам само на едно нешто, а тоа е колострумот. Таа мала лажичка наутро со овошен сок е мојата голема тајна. Како и повеќето врвни спортисти јас водам дневник. Го прегледав тој дневник и единствено што се разликуваше од останатото е земањето на колострум. Јас сум тренер со полно работно време, а работам и како коментатор на Eurosport, што е навистина напорно. Меѓутоа, оваа година не бев воопшто болен, немав ни грип и се чувствувам здраво. Имам 41 година и станав шампион со помош на колострумот.“

(Атлетичарите во Австралија и Нов Зеланд веќе го користат колострумот да одржат кондиција, а преку 300 тона колострум се продадени во САД минатата година).

 

Ефектите од земање на говедски колострум врз телесниот систем и резултати од вежбање кај активни мажи и жени:

Antonio J. Sanders MS, Van Ganinieren D.
Универзитет Delavare, Лабораторија за спортска наука, Newark, Delaware 19176, USA

Целта на оваа студија е да ги утврди ефектите од земање на колострум во време од осум недели врз телесниот систем и резултатите од вежбање кај активни мажи и жени.
Учесниците се поделени по случаен избор во плацебо (протеини од сурутка) и Колострум група (20 гр./д во форма на прав). Секој учесник учествувал во аеробно и напорно тренирање најмалку три пати неделно. Телесниот состав е одреден со анализа на двократна рентгенска апсорпциометрија.
Утврдено е времето до исцрпеност, едно повторување со максимална сила (притисок на клупа) и вкупен број на повторување до исцрпеност кај подмаксимално оптоварување (50% и 100% од телесна тежина кај жени односно мажи).
Групата која земала протеини од сурутка покажала значително зголемување (P< 0,05) на телесната тежина (просечно зголемување 2,11 кг), додека групата која земала колострум имала значително зголемување на телесната маса која нема коски ни сало (просечно зголемување 1,49 кг). Немало никакви промени кај другите мерни параметри.
Значи, земањето на 120 гр. говедски колострум секој ден во комбинација со вежбање во време од 8 недели, може да ја зголеми телесната маса, без сало и коски, кај физички активните жени и мажи.

 

Земањето на говедски колострум ги подобрува резултатите кај максимално напорно тренирање:

J. Lappaluto,S. Rasi, V. Martikkela, Z.M. Paulka
Оддел физиологија, Универзитет Oulu, Оддел за спортска медицина,
Deacouess - Институт и лабораторија на универзитетската болница Oulu, Finska

Ние ги проучувавме ефектите на земање храна направена од говедски колострум на максимален внес на кислород и прелетното време на скок кај десетина млади спортисти – 7 жени и 3 мажи, избрани и распоредени по случаен избор.
Добивале обезмастен и деказеиниран говедски колострум (400 мл дневно) или пак плацебо производ во време од 12 дена.
Најмногу скокови и ергоспирометрија се изведени единаесетиот и дванаестиот ден. Кај групата која добивала плацебо, максималниот внес на кислород во 12-иот ден бил за 7% помал од 11-иот ден, додека кај групата која земала колострум внесот на кислород не се менувал.
Исто така, кај плацебо групата средното прелетно време кај скок со одскок било 9 мс, а кај скок од клечење 10 мс пократко на 12-иот отколку на 11-иот ден.
Кај групата која земала колострум, прелетното време кај скок со одскок било 4 мс, а кај скок од клечење 10 мс подолго на 12-иот ден отколку на 11-иот ден.
Колострумот, значи, значително го зголемил внесот на кислород (P < 0,01) и прелетното време време (P < 0,05) кај скоковите изведени еден ден подоцна. Немало значајни промени во серумската концентрација IGF-1, хормонот на раст, тестостеронот, вкупниот LDL и HDL холестерол, ALAT, ASAT, креатин киназа, карбоанхидраза III, миоглобин, интерлеукин 6 или крвните клетки, измерени дванаесетиот ден кај двете групи.
Овие резултати покажуваат дека земањето на колострум кај младите спортисти ги подобрува резултатите на трчање и скокови по исцрпување со напорен тренинг.


Истражувањата покажаа дека имунолошките и факторите на раст во колострумот од крави се скоро идентични со тие од човековиот колострум. Бидејќи говедскиот колострум не е специфичен за одреден вид, тој дејствува ефективно кај луѓе и кај други животни, исто така.


Откога ќе помине пубертетот, нашите тела го започнуваат процесот на стареење со постепено намалување на производството на имунолошките и факторите на раст кои ни помагаат да се бориме против болестите и да ги исцелат оштетените телесни ткива. Колострумот е единствениот природен извор на овие живототворни компоненти. Истражувањата покажаа дека колострумот не само што ја поткрепува имунолошката функција, туку може да помогне и во искористувањето на мастите за енергија, а ја оптимизира и клеточната репродукција. Според нашите сознанија, ниту една друга супстанца на планетава не може да ги обезбеди сите од овие неверојатни придобивки.


Колострумот е природна храна која се употребува со години како додаток во исхраната.


Количината на лактоза во колострумот е многу мала - 163 мг. во две капсули споредено со 13.000 мг. во една чаша млеко од 200 мл.. Секоја непријатност најверојатно е знак дека колострумот дејствува ефективно во дигестивниот тракт, но ве молиме консултирајте се со вашиот лекар, ако непријатноста потрае или ако е сериозна.


Консултирајте се со вашиот лекар за земање на лекови, билки или додатоци во исхраната пред земање на лекови на рецепт. Тоа важи и за колострумот.


Педијатрите препорачуваат на децата кои не биле доени, да им се дава колострум. Ви препорачуваме да се консултирате со вашиот педијатар за правилно дозирање. Ако вашиот педијатар не е запознаен со важноста од земање на колострум, тогаш, за повеќе информации, може да се обратите во Центарот за нутритивно истражување.


Говедскиот колостум одлично делува кај мачиња, кучиња и други цицачи затоа што не е специфичен за одреден вид. Колострумот во прав може да се попрска врз нивната храна или мала количина да се додаде во нивната вода. Повеќето миленичиња го обожаваат вкусот на колострумот. Охрабрувајте ги да пијат вода по земањето колострум.


Секоја личност е уникатна (возраст, тежина, здравствени проблеми) кога станува збор за потребната количина на колострумот за постигнување на оптимални придобивки. Запомнете, колострумот е храна и може безбедно да се зема кога се користи според препораката на етикетата.


Колострумот дејствува во дигестивниот тракт така што сите супстанци кои се внесени внатрешно (храна, билки, природни исцелителни супстанци и лекови) ќе станат подостапни за телото. Иако колострумот нема познати интеракции со лековите, сепак консултирајте се со вашиот лекар затоа што другите додатоци и лекови кои ги земате можат да добијат поизразен ефект.


Истражувањата покажуваат дека за да се добие максимум ефект од колострумот треба да се зема и во капсули и во форма на прав. Колострумот треба да се зема во капсули, на празен стомак со полна чаша вода за да се овозможи колострумот да стигне до тенкото црево каде што се покажало дека имунолошките фактори најдобро дејствуваат. За да се добијат оптималните придобивки од факторите за раст (поправање на телесните ткива, искористување на мастите за енергија, против стареење), колострумот треба да се зема во форма на прав, па така може да се измеша со киселините во желудникот или устата. Колострумот во прав може да се измеша во вид на шејк со вода или сок (по можност сок од портокал).


Несаканите појави се многу ретки. Ако искусите некои сериозни и непожелни нус појави веднаш престанете да го земате и консултирајте се со вашиот лекар пред да продолжите со употребата. Поради неговата детоксификациска природа, можат да се случат одредени несакани појави. Возможно е овие токсини да предизвикат помал осип, промени во цревата или симптоми слични на грип додека не се исчистат од телото. Повеќето несакани појави произлегуваат од другите додатоци или лекови кои се земаат заедно со колострумот и конечно се искористуваат од телото. Ако земате лекови на рецепт, со други лекови, билки или додатоци во исхраната, консултирајте се со вашиот лекар, за тој да коже да ги прилагоди или повторно да ги процени вашите потреби за додатоци или лекови.


Иако колострумот е храна од животинско потекло, тој бил значаен дел од строгата веганска исхрана на индиските Хинду риши (духовни водачи) со илјадници години. До денешен ден во Индија, млекарите им доставуваат колострум на богатите вегани. Интересно е тоа што кравите се сметаат за свети животни во Индија, земја каде што вегетаријанството е најраспространето.


Се покажа дека колострумот има многу корисни здравствени придобивки. Сепак, земањето колострумот не може да ја замени наследената генетика на личноста. Земањето колострум не може да ја промени нашата ДНК; нашите родители ја одредуваат нашата генетика. Со додатоците во исхраната, надежта е да се создаде здрава благосостојба за да се спречи размножувањето на нездравите клетки. Извршени се бројни студии кои ги опишуваат здравствените придобивки на колострумот и предностите кои произлегуваат од користењето на овој додаток.


Во содржината со масти нема фактори за раст. Тие се протеини и не се дел од мастите. Обезмастувањето на колострумот е доста значајано затоа што спречува колострумот да се расипе на полиците.


Желатинските капсули генерално се сметаат за безбедни и се добиваат од незаболени животни.


Апсолутно! Шталското ѓубре лесно може да се распрсне на вимето загадувајќи го со ешехерија коли, салмонела и други патогени бактерии. Ова создава потенцијал за загадување на млечните производи. Млечните производи (за човечка употреба) мора да се пастеризирани за да се уништат овие патогени бактерии. Постојат два начина за пастеризирање на колострумот: брза пастеризација (15 секунди) и бавен 30-минутен ват процес. За брза пастеризација се користи скапа високо-технолошка опрема која може да се најде во модерните млекари и таа не го денатурира колострумот. Со поефтиниот, 30-минутен процес на пастеризација, огромен котел со колострум се загрева однадвор. Потребно е долго време за да се загрее тој котел до потребната температура. За време на овој процес, бактериите растат во колострумот. Бидејќи бактериите се хранат од колострумот, тоа го денатурира и ја уништува неговата ефективност. Поголемиот дел од колостумот кој се продава на народот денес, е подготвен за пазарот на сточна храна и не е пастеризиран.


Високото ниво на IgG (имуноглобулин) најважното нешто за новороденото теле затоа што му е единствениот извор на имунолошка заштита со раѓањето; сепак, за луѓето земањето на колострумот како додаток, нивото на IgG во производ од колострум не е репер за квалитет. Иако првото молзење има повисоко ниво на IgG, следствено има пониска содржина на многу други значајни исцелителни компоненти, како што се лактоферин и полипептиди богати со пролин (PRP). Со цел да се добие производ од колострум кој е совршено балансиран, со значителни количини на најмалку 90 благотворни компоненти кои природно се наоѓаат во колострумот, треба да се добие во тек на првите 48 часа по раѓањето.


Има многу мала количина на говедски естроген во колостерумот. Оваа форма на естроген не е биодостапна за луѓето кога се зема орално. Ние го гледаме сегашниот доказ дека факторите на раст во колострумот ги балансираат половите и хормоните за раст во телото, и кај мажи и кај жени. Препорачливо е за жените кои се на хормонска терапија кои искусиле симптоми на прекумерен естроген да ги прилагодат лековите и додатоците што го поттикнуваат естрогенот.


Можете. Треба да стои во фрижидер и да се консумира пред да се расипе. Свежиот колострум не е пастеризиран и содржи имунолошки фактори само од една крава. По тоа се разликува од обработениот колострум, кој е концентриран и обезбедува добра основа на имунолошки фактори кои се добиени од стотици, а понекогаш и од илјадници крави.


Квалитетните млечни производи, вклучувајќи го и колострумот, никогаш не се замрзнуваат затоа што се менува составот. Тоа се забележува кај изгледот и вкусот на млекото кога прво се замрзнува па одмрзнува. Ефективноста на колострумот во голем дел се менува со овој процес на одмрзнување/замрзнување. Проверете за да се осигурате дека колострумот е обработен свеж и никогаш не е замрзнуван.