Типови на филтри

CT-G10 Полипропиленски (П.П.) филтер со растопување


CT-G10

 

 • 5 микронски полипропиленски влакна со карактеристики на растопување во согласност со NSF стандардот.
 • Рок на употреба: приближно 3 месеци (зависи од квалитетот на водата и фреквенцијата на употреба).

 

Функции:
 • 5 микронски полипропиленски и седиментен предфилтер, широка апсорпција на површинската област, способен да ги филтрира големите честички како песок, кал и железните честички.

 

 

CT-G20 Филтер со гранулиран активен јаглен


CT-G20

 

 • Направен од UDF гранулиран активен јаглен направен на база на кокос.
 • Рок на употреба: приближно 6 месеци (во зависност од квалитетот на водата и фреквенцијата на употреба). Кога го заменувате филтерот истечете ја водата околу 30 секунди пред да почнете да ја користите за пиење или готвење.

 

Функции:
 • Го отстранува непријатниот мирис, хлорот, избелувачите во прав, пестицидите и хемиските остатоци.

 

 

CT-G30 Блок филтер со активен јаглен (CTO) на база на кокос


CT-G30

 

 • Направен од CTO компресирани коцки од активен јаглен на база на кокос.
 • Рок на употреба: 9 месеци (во зависност од квалитетот на водата и фреквенцијата на употреба).

 

Функции:
 • Со суперфина апсорбливост, го отстранува непријатниот мирис, лошиот вкус, хлорот, избелувачите, пестицидите, па дури и помалите честички и хемиски остатоци.

 

 

CT-G60 Прецизен 3-во-1 филтер со полипропиленски влакна, KDF и активен јаглен


CT-G60 • KDF (Кинетичко разградување) е високо-чиста формулација на база на бакар и цинк која го користи основниот хемиски процес познат како редокс (оксидација/редукција), во согласност со NSF стандардот.
 • Со овој процес се отстранува хлор, олово, жива, железо и водород сулфид од водата.Овој процес, исто така има благ антибактериски, алгацитен и фунгицитен ефект и придонесува да се намали натрупувањето на бигор.
 • Рок на употреба: приближно 4-9 месеци (во зависност од квалитетот на водата и фреквенцијата на употреба).

 

 

CT-G60-01

 • Ниво 1
  Полипропиленски влакна
  Ги отстранува големите честици, песок и кал

 • Ниво 2
  KDF супстанца
  Го отстранува хлорот, оловото, тешките метали и слободните радикали

 • Ниво 3
  Гранулиран активен јаглен
  Го апсорбира непријатниот мирис, пестицидите, избелувачите и хемиските остатоци

 

CT-G70 Филтер со топчиња од смола


CT-G70

 • Овој е посебен филтер кој содржи топчиња од смола во согласност со NSF стандард.
 • Рок на употреба: приближно 2-3 месеци (во зависност од квалитетот на водата и фреквенцијата на употреба). Топчињата од смола можат да се извадат од рефилот за да се исчистат со потопување во солена вода и пак да се вратат назад. Така повторно може да се употреби филтерот 3-5 пати доколку преградата за топчињата од смола не се оштети.

 

Функции:
 • Топчињата од смола се супериорни во отстранувањето на бигорот од водата. Најважно е што овозможува да се промени водата од тврда во мека.

 

CT-ASMFTR0012 Алумина филтер


CT-alumina

 

 

 

 • Материјал: Алумина (Al2O3)
 • Рок на употреба: приближно 9 месеци (во зависност од квалитетот на водата и фрекфенцијата на употреба).
Функции:
 • Отстранува флуориди, олово и арсеник.
 •  

   

 

 

CT-G90 Ултра филтер


CT-G90

 

 • Со високо квалитетни PAN ултра тенки влакна со дијаметар од 0.01-0.1 микрон, ултра филтерот е револуционерен производ, кој претставува сериозна и квалитетна опција за системите за филтрирање на водата за пиење. Ултра филтерот ги отстранува штетните состојки од водата, но истовремено ги пропушта јоните како Mg+, K+, Ca+ и сличните на нив кои се од животна важност за човековиот организам. Ваквата карактеристика на Ултра филтерот, овозможува да не дојде до закиселување на филтрираната вода која потоа се користи за пиење и за готвење.
 • Рок на употреба: приближно 3-5 години, во зависност од квалитетот на водата и фреквенцијата на употреба.

 

Функции:
 • Со ултра тенки влакна од 0.01 микрон, може да ги запре и отстрани нечистотиите во водата, алгите, спорите, бактериите, вирусните загадувачи и слободните радикали во водата, поради тоа што најмалите бактерии познати за човекот се со големина од 0.02 микрони. Заради ваквите карактеристики, Ултра филтерот има големи антибактериски својства и претставува основа на еден современ филтер или систем за прочистување на водата за пиење.

Прочитајте повеќе за Тристепнот филтер SF-301

.